دیسک کمر و درد پای چپ

آیا دیسک کمر و درد پای چپ به هم مرتبط هستند؟

دردی که پاها را درگیر می کند، معمولاً به دلیل مشکلات در ناحیه کمر است. اغلب، دیسک کمر و درد پای چپ در افراد بزرگسال پس از 35 سال رخ...

ادامه مطلب