چه زمانی جراحی ستون فقرات کمری ضروری است؟

چه زمانی جراحی دیسک کمر ضروری است؟

می خواهیم بدانیم چه زمانی جراحی دیسک کمر ضروری است؟ اغلب شدیدترین کمردرد در قسمت تحتانی ستون فقرات(دیسک کمر) به وجود می آید. ناحیه کمر ...

ادامه مطلب