چه زمانی جراحی ستون فقرات کمری ضروری است؟

چه زمانی جراحی دیسک کمر ضروری است؟

می خواهیم بدانیم چه زمانی جراحی دیسک کمر ضروری است؟ اغلب شدیدترین کمردرد در قسمت تحتانی ستون فقرات(دیسک کمر) به وجود می آید. ناحیه کمر ...

ادامه مطلب

جراحی آندوسکوپی  دیسک کمر

جراحی آندوسکوپی دیسک کمر

جراحی آندوسکوپی  دیسک کمر ستون فقرات جایگزینی برای میکرودیسککتومی باز سنتی است. و  این بهترین عمل برای دیسک کمر است. باید برای انواع خا...

ادامه مطلب

پاره شدن دیسک کمر چگونه است؟

پاره شدن دیسک کمر چگونه است؟

مهره هایی که ستون فقرات را تشکیل می دهند، توسط دیسک های ساخته شده از غضروف، از یکدیگر جدا می شوند. یکی از سوالات مهم مربوط به ستون فقرا...

ادامه مطلب