7 سوال مهم بعد از جراحی ستون فقرات

۷ سوال مهم بعد از جراحی ستون فقرات

بخش قابل توجهی (80٪) از عوارض و پیامدهای نامطلوب پس از جراحی ستون فقرات و علت عود دیسک کمر بعد از عمل جراحی، نتیجه مستقیم عمل های نادرس...

ادامه مطلب

مراقبت های بعد از عمل دیسک کمر

مراقبت های بعد از عمل دیسک کمر

مراقبت های بعد از عمل دیسک کمر، اقداماتی است که برای بازگشت بیمار به ریتم معمول زندگی به طور کامل، بدون ناراحتی و درد ضروری است.

ادامه مطلب