سیاتیک

سیاتیک: علائم، درمان

سیاتیک نوعی بیماری التهابی ریشه های عصبی نخاع است که در نتیجه تغییرات پاتولوژیک، اضافه بار فیزیکی، عفونت و حتی استرس رخ می دهد. محل ایج...

ادامه مطلب