چه زمانی جراحی ستون فقرات کمری ضروری است؟

چه زمانی جراحی دیسک کمر ضروری است؟

می خواهیم بدانیم چه زمانی جراحی دیسک کمر ضروری است؟ اغلب شدیدترین کمردرد در قسمت تحتانی ستون فقرات(دیسک کمر) به وجود می آید. ناحیه کمر ...

ادامه مطلب

جراحی آندوسکوپی  دیسک کمر

جراحی آندوسکوپی دیسک کمر

جراحی آندوسکوپی  دیسک کمر ستون فقرات جایگزینی برای میکرودیسککتومی باز سنتی است. و  این بهترین عمل برای دیسک کمر است. باید برای انواع خا...

ادامه مطلب

عمل میکروسکوپی دیسک کمر

عمل میکروسکوپی دیسک کمر چگونه است؟

دیسک کمر یکی از عواملی می باشد که باعث نگرانی بسیاری از مردم شده است اما خوشبختانه امروزه با پیشرفت علم پزشکی و راه های درمان نوین درما...

ادامه مطلب