7 سوال مهم بعد از جراحی ستون فقرات

۷ سوال مهم بعد از جراحی ستون فقرات

بخش قابل توجهی (80٪) از عوارض و پیامدهای نامطلوب پس از جراحی ستون فقرات و علت عود دیسک کمر بعد از عمل جراحی، نتیجه مستقیم عمل های نادرس...

ادامه مطلب