آیا عمل دیسک کمر خطرناک است؟

آیا عمل دیسک کمر خطرناک است؟

بیشتر بیمارانی که از بیرون زدگی دیسک کمر خود رنج می برند، به شدت از جراحی می ترسند. اما منشا این ترس مثل همیشه، کمبود اطلاعات قابل اع...

ادامه مطلب

پاره شدن دیسک کمر چگونه است؟

پاره شدن دیسک کمر چگونه است؟

مهره هایی که ستون فقرات را تشکیل می دهند، توسط دیسک های ساخته شده از غضروف، از یکدیگر جدا می شوند. یکی از سوالات مهم مربوط به ستون فقرا...

ادامه مطلب