بیماری میخچه پا

هرچیزی که باید درباره ی میخچه پا بدانید.

.میخچه ها ضایعات پوستی کوچک و آزاردهنده ای هستند که اغلب روی پاها ایجاد می شوند. پینه دردناک در پاشنه پا یا بین انگشتان پا ممکن است راه...

ادامه مطلب

آیا بعداز جراحی دیسک کمر می توان پیاده روی کرد؟

آیا بعداز عمل جراحی دیسک کمر می توان پیاده روی کرد؟

ورزش پیاده روی یکی از موثرترین  ورزش ها، برای تقویت، افزایش انعطاف و استحکام عضلات کمر و سایر عضلات مرتبط با آن می باشد، البته قبل از ا...

ادامه مطلب