نحوه خوابیدن بعد از عمل دیسک کمر با پلاتین

نحوه خوابیدن بعد از عمل دیسک کمر با پلاتین

نحوه خوابیدن بعد از عمل دیسک کمر با پلاتین: خوابیدن در وضعیت نیمه نشسته با بالش گوه ای یا سایر وسایل حمایتی توصیه می شود. این به حفظ وض...

ادامه مطلب

بالا رفتن از پله بعد از عمل دیسک کمر

بالا رفتن از پله بعد از عمل دیسک کمر

یکی از راه های درمان تهاجمی دیسک کمر، عمل جراحی است که که معمولا برای درمان توصیه می شود، اما موضوع مهم این است که، شرایط بعد از عمل دی...

ادامه مطلب

عوارض تنگی کانال نخاعی

عوارض تنگی کانال نخاعی

از عوارض تنگی کانال نخاعی این است که، لومن داخلی ستون فقرات باریک می شود و باعث محدودیت و اختلال در عملکرد کلی می شود. در جواب این که آ...

ادامه مطلب

آیا پارگی دیسک باعث فلج شدن می شود؟

آیا پارگی دیسک باعث فلج شدن می شود؟

ستون فقرات انسان از مهره هایی تشکیل شده.است.که دیسک های بین مهره ای بین آن ها قرار دارد. آن ها به ستون فقرات اجازه حرکت می دهند. و بالش...

ادامه مطلب